Monthly Archives: Říjen 2014

____________________________________________________________________________________________________________

Kdo jsme:

 

Náš spolek má za cíl pomáhat lidem, kteří to potřebují.

Naší činností a našimi projekty v současné době podporujeme pana Břetislava Blablu nar. 23.4.1969, bytem Hrabyně 3 čp. 207, PSČ 747 67, telefon: 602 678 311.

Pan Břetislav Blabla je po úraze krční páteře, kdy došlo k úplnému ochrnutí dolních končetin a částečnému ochrnutí horních končetin – Quadruplegie. Jedná se o získání financí na účelový dar a výtěžek bude použit na zakoupení pohonné jednotky s přídavným motorem k invalidnímu vozíku

 

JAK MŮŽETE PODPOŘIT

- zaslání finančního daru na účet Nadace Charty 77, číslo účtu: 777777222/0800, variabilní symbol: 69042358

Kontakní osoba (sepsaní darovací smlouvy) i veškeré výše uvedené informace je možno ověřit u paní:

Ivany Růžičkové na e-mail: ivana.ruzickova@bariery.cz

tel.: +420 224 214 452

a na adrese Nadace Charty 77 | Konto Bariéry,

Melantrichova 5

110 00 Praha

 

- Aktivní účastí na našich charitativně – sportovních projektech

- Šířením informací o naši činnosti

- Dobrovolnou činností vedoucí k získání prostředků pro pana Břetislava Blablu


Marcel Doubrava

____________________________________________________________________________________________________________